Контролиране на диабета

  • Начало
  • За диабета
  • Значение на добрия контрол на диабета
caseЗначение на добрия контрол на диабета

Доброто лечение на захарния диабет е необходимо, за да можете да водите нормален и пълноценен начин на живот, да се чувствате бодър и работоспособен и да се предпазите от развитието на усложнения. С течение на времето лошо контролираният диабет уврежда очите, бъбреците, сърцето, води до намалено кръвоснабдяване и чувствителност на краката.

Има три фактора, които са от значение за добрия контрол на диабета - така наречената гликемична триада.

Как се контролира захарния диабет?

Вашето лечение трябва да бъде съчетано с чест контрол на стойностите на кръвната захар, гликирания хемоглобин, нивото на мазнините в кръвта (мастния профил), телесното тегло и съпътстващите заболявания.

Измерването на стойностите на кръвната захар се осъществява в лаборатория или самостоятелно с глюкомер и тест-лентички в дома. Домашният самоконтрол е препоръчителен като най-реален и удобен, с който се цели поддържане на нормална кръвната захар през цялото денонощие. Желателно е и периодично измерване (веднъж на 3-4 месеца) на кръвната захар в лабораторни условия.

Измерването на кръвната захар Ви показва нивото ѝ в кръвта в момента.

То може да бъде еднократно или профилно – с измерване на няколко кръвно-захарни стойности през денонощието според нуждите, възможностите и желанието.

Кръвната захар сутрин на гладно е най-често измервания показател. Измерването се прави след най-малко 8-12 часа без прием на храна и течности с изключение на вода. Това обикновено е сутрешната кръвна захар преди закуска.

Важни са и стойностите ѝ преди хранене (преди обяд и вечеря). За повечето хора не трябва да надминават 6,5 ммол/л.

Кръвната захар 2 часа след нахранване е най-ранния алармиращ признак за развитието на захарен диабет. Нейните нива оказват влияние върху стойността на гликирания хемоглобин и повишават риска от сърдечно-съдови заболявания (високо кръвно налягане, инфаркт, инсулт). За повечето хора стойностите на кръвната захар 2 часа след нахранване не трябва да бъдат по-високи от 9,0 ммол/л.

Важно е и измерването на кръвната захар вечер преди лягане и през нощта между 02-04 ч. при съмнение за нощни хипогликемии, които често остават неразпознати.

Записвайте редовно измерените стойности на кръвната захар в дневника за самоконтрол. Това ще бъде от полза за Вас и лекуващия екип за по-точна преценка на състоянието Ви!

Гликираният хемоглобин (HbA1C) е важен показател за оценка качеството на лечението на захарния диабет и критерий за дългосрочния му контрол. Той отразява средната кръвна захар през последните 2-3 месеца. По стойностите на гликирания хемоглобин може да се прецени колко ефективно е сегашното Ви лечение.

Гликираният хемоглобин показва каква част от общия хемоглобин в червените кръвни клетки се е свързала с кръвната захар. Колкото по-дълго кръвната захар е била висока, толкова процентът на “озахарения” хемоглобин е по-висок. Спазването на строга диета няколко дни преди измерването на гликирания хемоглобин няма да промени реалните му стойности. Ако Вашето лечение е променено, ефектът върху стойностите на гликирания хемоглобин ще се прояви най-рано след 2-3 месеца.

За повечето пациенти целта е да постигнат и поддържат гликиран хемоглобин HbA1C<7%, за да се намали риска от усложнения.

Заедно с Вашия лекуващ лекар определете индивидуална цел за добър гликемичен контрол и ниво на гликирания хемоглобин (HbA1C) в зависимост от продължителността на диабета, наличните сърдечносъдови и други съпътстващи заболявания, както и усложненията на диабета.

Image NZOK

Партньори

Abbot
Conva Tec
Medtronic

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ ОТ МЦ "ДИАБЕТ"

ЗА ЦЕНТЪРА

МЦ ДИАБЕТ е първият медицински център, изцяло отдаден на всичко свързано с диабета. Нашата цел е да предложим информация, прегледи и профилактика на пациентите. Предлагаме пълен набор услуги като изследване на гликиран хемоглобин, преглед на щитовидна жлеза, ЕКГ, преглед състоянието на долни крайници (диабетно стъпало).


Лекар специалист може да изготви индивидуален хранителен режим съобразен изцяло с Вашето състояние.

ВРЪЗКА С НАС

гр. София, ул. Г. Софийски 14-20, вх.Б, ет.1,
Телефон: 0887 360 808; 0886 208 082
Имейл адрес: office@diabet-doctor.bg


Работно време:
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00 ч


За да стигнете до нас, използвате следните транспортни връзки:
Тролейбуси: № 2, 8, 9
Автобус: № 72
Маршрутни линии: 22, 27